Ξεκινά το νέο Μεταπτυχιακό Εξειδίκευσης στη Φυσική Κατάσταση Αθλητών

30Οκτωβρίου ξεκινά το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε αποφοίτους ΤΕΦΑΑ, γυμναστές και προπονητές αθλημάτων και έχει σαν θέμα την εξειδικευμένη (για κάθε άθλημα) φυσική κατάσταση των αθλητών.

Δείτε παρακάτω τα μαθήματα και τους καθηγητές του προγράμματος.

Course title / Τίτλος Μαθήματος Καθηγητής I II ESPB
1 Research Methods Dušan Perić 2+2   6
2 Historical Context and Current Trends of Physical Education in Europe Milan Nešić 2 3
3 Psychology of Sport and Physical Education Dušanka Đurović 3+2 7
4 Biomedical Context of Change Management Vitošević Zdravko 2+2 6
6 Block of optional courses 3 2+2 6
  Management of Sports Organizations Milan Nešić
7 Block of optional courses 1 (1 of 3 is chosen) 2+2 6
  Kinanthropological Analysis of Sport Zoran Đokić
  Programming of Kinesiology Transformation Zlatko Ahmetović
  Kinanthropological Dijagnostics Bojan Međedović
8 Block of optional courses 2 2+2 6
  Adapted Physical ExerciseWellness Romanov Romana
9 Project Management Tomka Goran 2+2 6
10 Research Practice 0+0+2 4
11 Master’s Thesis 0+0+10 10
Total ESPB 9+8 8+6 60
  17 14
               31+12sir
                  645
2017-10-17T18:20:23+00:00

Leave A Comment